החיים

אוצר מילים במתמטיקה

אוצר מילים במתמטיקה


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

חשוב לדעת את אוצר המילים המתמטי המתאים כשמדברים על מתמטיקה בכיתה. דף זה מספק אוצר מילים במתמטיקה לחישובים בסיסיים.

אוצר מילים בסיסי במתמטיקה

+ - ועוד

 • דוגמא: 2 + 2
  שתיים פלוס שתיים

- - מינוס

 • דוגמא: 6 - 4
  שש מינוס ארבע

x OR * - פעמים

 • דוגמא: 5X3 או 5 * 3
  חמש פעמים שלוש

= - שווים

 • דוגמא: 2 + 2 = 4
  שניים פלוס שני שווים לארבעה.

< - זה פחות מ

 • דוגמא: 7 < 10
  שבע הוא פחות מעשר.

> - גדול מ

 • דוגמא: 12 > 8
  שנים עשר גדול משמונה.

- פחות או שווה ל

 • דוגמא: 4 + 1 ≤ 6
  ארבעה פלוס אחד פחות או שווה לשישה.

- הוא יותר או שווה ל

 • דוגמא: 5 + 7 ≥ 10
  חמש פלוס שבעה שווה או יותר מעשרה.

- אינו שווה ל

 • דוגמא: 12 ≠ 15
  שתים עשרה אינן שוות חמש עשרה.

/ או ÷ - מחולק ב

 • דוגמא: 4/2 או 4 ÷ 2
  ארבעה מחולקים על ידי שניים.

1/2 - חצי

 • דוגמא: 1 1/2
  חצי וחצי.

1/3 - שליש

 • דוגמא: 3 1/3
  שלוש ושליש.

1/4 - רבע אחד

 • דוגמא: 2 1/4
  שתיים ורבע

5/9, 2/3, 5/6 - חמישה תשעים, שני שלישים, חמש ושישים

 • דוגמא: 4 2/3
  ארבעה ושני שליש

% - אחוזים

 • דוגמא: 98%
  תשעים ושמונה אחוזים.